E-mail info@artisterforfred.se

Festivaler för fred

Frågor som rör relationer mellan människor kan ofta utvecklas och fördjupas genom möten av olika slag. Det handlar ofta om föreläsningar och seminarier, eller om visningar av filmer, teaterpjäser och andra kulturella yttringar, kanske kombinerat med panelsamtal.

Som de flesta nog känner till så har många konstnärer ett starkt engagemang i frågor som rör fred och mänskliga rättigheter. Därför blir det allt vanligare att organisationer slår ihop alla engagerade och arrangerar festivaler som förutom konserter även innehåller workshops, samtal, seminarier och föreläsningar. Festivaler för fred, helt enkelt.

Peace and Love

Cult of Luna på Peace and LovePeace and Love är först och främst en musikfestival, som har haft artister som Jay-Z, Rihanna och Bob Dylan på sin repertoar. Men festivalprogrammet omfattar inte bara konserter, utan även seminarier och debatter med inbjudna gäster. Dessutom samarbetar man med miljö- och människorättsorganisationer som Amnesty och Greenpeace.

Den som tittar på festivalens program i sin helhet, från år till år, tycker kanske att freds- och solidaritetsperspektivet får alldeles för lite utrymme. Men då bör man komma ihåg att Peace and Love numera är Sveriges största festival. Att en fråga får en liten del av utrymmet på en festival med 50 000 besökare kan vara mer värt än ett relativt sett större utrymme på en mindre festival. Festivalen har dessutom spridits från Borlänge och Sverige till många andra platser, bl.a. Chiles huvudstad Santiago.

Islands of Peace

En festival med ett mer uttalat fokus på just frågor om fred och nedrustning är Islands of Peace. Denna festival har hittills arrangerats en gång, på Åland sommaren 2012. Fokus ligger på fred i vid bemärkelse, och valet av just Åland är ingen slump. Dessa öar är en demilitariserad zon, vilket arrangörerna hävdar bevisar att nedrustning fungerar i praktiken. I jämförelse med Peace and Love var deltagarantalet blygsamt, men det är troligen en festival som har framtiden för sig.