E-mail info@artisterforfred.se

Bono

Bono uppträder i Cardiff1976 startade fem unga irländare ett band som kom att utvecklas till världens troligen allra största, alla kategorier. Kanske blev de så stora delvis för att de inte vars särskilt skickliga musiker. De försökte spela låtar av Beach Boys och Rolling Stones, men de fick snabbt gå över till att skriva egna alster, eftersom de var för tekniskt oskickliga för att klara av att spela covers.

Och det är nog många som är glada för detta. Till att börja med alla de som kommit att bli fans av U2 och deras musik. Men även många som arbetar med mänskliga rättigheter internationellt, och naturligtvis människor som på olika sätt berörs av detta arbete, och vars liv förbättrats av det. Bono heter egentligen Paul David Hewson, men fick tidigt smeknamnet Bono på grund av sin vackra röst, bonavox betyder ”vacker röst” på latin. Idag skulle det kanske vara mer passande att kalla honom Pro Bono, vilket betyder ”för välgörenhet”. Bono har nämligen varit inblandad i många människorättsprojekt, och genom detta fått ett flertal makthavares öra.

Bonos välgörenhetsarbete

Bono såg tidigt en av den då unga organisationen Amnesty Internationals välgörenhetsshower, The Secret Policeman’s Ball, som arrangerades av bl.a. komikern John Cleese. Bono inspirerades av detta, och ville själv arbeta på liknande sätt. Ett av hans första tillfällen att göra detta kom när Bob Geldof började ringa runt till artister för att få dem att medverka på Do They Know It’s Christmas, och därefter turnerade U2 med Sting på en turné som arrangerades av Amnesty för att samla in pengar till organisationen.

Två frågor där Bono utmärkt sig extra mycket är skuldavskrivningen för tredje världens länder, som diskuterades kring millennieskiftet, och bekämpningen av AIDS i Afrika. För att få gehör för sina ståndpunkter i båda dessa frågor har han bearbetat ett flertal makthavare runt om i världen, från George Bush den yngre till Brasiliens förra president Lula da Silva.